Orphaned Land, Voodoo Kung Fu, Imperial Age

Orphaned Land, Voodoo Kung Fu, Imperial Age Folder

(Thursday) November 10, 2016 - 18:20

Rock Klub Nová Chmelnice - Official - Kon?vova 2597/219 (Map)

46 people attended

5.0/5 (1)

Report event

DESCRIPTION

18:20 dve?e
19:00 - 19:35 CRISALIDA
19:50 - 20:25 IMPERIAL AGE
20:40 - 21:30 VOODOO KUNG FU
21:50 - 23:05 ORPHANED LAND

-------------------------------------------------------

Orphaned Land
https://www.youtube.com/watch?v=a0KiB1wQ2ZY
https://www.youtube.com/watch?v=UT7dyiLNAt4
Voodoo Kung Fu
https://www.youtube.com/watch?v=jwTaUeUotyE
Imperial Age
https://www.youtube.com/watch?v=iBYPfNqKcng

Vstupenky za 450 K? v p?edprodeji p?es www.obscure.cz a b?žné p?edprodejní sít?. Za 490 K? na míst?.

-------------------------------------------------------------------------------------
Palestinský chlapec ovázaný pásem s dynamitovou náloží stojí uprost?ed rušné
Tel Avivské ulice. Bezpe?nostní jednotky izraelské policie se chystají mladého atentátníka zast?elit, d?vodem pro? to ješt? neud?lali je v?k terroristy. Z davu p?ihlížejících najednou vystoupí ne?ekan? postava muže, kterého p?ekvapené masy identifikují jako Korbi Farhiho, zp?váka ORPHANED LAND. Pohladí n?žn? chlapce po tvá?i, poklekne k n?mu a tiše k n?mu promlouvá, oba plá?ou.... .....d?stojník zásahové jednotky dává nepatrný povel a policisté sklápí zbran?.

Izraelské ORPHANED LAND jste rozhodn? nemohli minout, k tomu je p?edur?uje nejen pro metal netradi?ní zem? p?vodu, ale i originální pojetí jejich hudby.
Vznik kapely se datuje do roku 1992, i když pod jiným jménem spolu hráli už n?jaký ten pátek p?edtím. P?vodní doom metal s prvky izraelského folkloru, který b?h?m let p?erostl do progresivn?jší podoby dokázal vždy u?arovat a podmanit si fanoušky, kte?í nejdou po stylu, ale vyzobávají si to nejlepší a nejorigináln?jší co rozv?tvená metalová scéna m?že nabídnout. Po skv?lých deskách Mabool - The Story Of The Three Sons Of Seven nebo The Never Ending Way Of ORwarriOR následoval zasloužený úsp?ch a nap?íklad i vyda?ené spole?né turné s Paradise Lost. Dnes už jezdí ORPHANED LAND jako headline?i sami a do Prahy si p?ivezou sp?átelené kapely ze všech kout? Sv?ta.

VOODOO KUNG FU p?edstavují metalovou scénu z nejlidnat?jší zem? Sv?ta,
z ?íny. Folkové experimenty a asijský duch splynul v jejich podání plynule s t?mi nejtvrdšími metalovými riffy. Tradi?ní pop?vky se st?ídají s hrdelními ?evy, mix world music a heavy metalu.

Symfoni?tí orchestrální IMPERIAL AGE z nekone?ných zamrzlých ruských plání nám p?ivezou pocit, že nemáme šanci p?ežít jako jednotlivci, ale musíme splynout v jeden celek, jen tak máme šanci ubránit se velkému šedému vlku, úto?ícímu z tajgy...Na kont? mají tito Moskvané dv? desky, z nichž minimáln? polovinu do nás naperou!

Z Jižní Ameriky, konkrétn? z Chile se p?ipojí k turné progresivní CRISALIDA.
Špan?lské texty a emotivní p?ednes zp?va?ky slibují zážitek, pro který se vyplatí dorazit do klubu již na za?átek koncertu. Zatím poslední studiové album Terra Ancestral propašovali do Evropy v roce 2015.

Blízký východ, Dálný východ, Evropa, Jižní Amerika. Nezáleží odku? jste, nehledejte v?ci, které Vás rozd?lují, ale ty, které Vás spojují! to je jasné poselství ORPHANED LAND.

start: 19:00

info/p?edprodej: www.obscure.cz

video: https://www.youtube.com/watch?v=eEUJlxevrGk

Tickets available on: http://obscure.cz/cs/events/

(Thursday) November 10, 2016

Orphaned Land, Voodoo Kung Fu, Imperial Age

Rock Klub Nová Chmelnice - Official Kon?vova 2597/219 Prague, Czech Republic

Suggestion of event:

Gotthard at Metalfest Open Air...

Gotthard at Metalfest Open Air (CZ)
Metalfest Open Air Plzeň - of...

See all information

Suggestion of event:

VAyL \ Brenda-5 \ Pearly Secon...

VAyL \ Brenda-5 \ Pearly Seconds
Parlament Club

See all information

Suggestion of event:

El Kuelgue, Jeites y Caracol a...

El Kuelgue, Jeites y Caracol a contramano en Destino Arena
Destino Arena

See all information