Handstand workshop s Janem Jirákem

Handstand workshop s Janem Jirákem Folder

(Sunday) November 06, 2016 - 10:00

Cooltour Ostrava - ?erná louka 3188 (Map)

19 people attended

Report event

DESCRIPTION

Popis workshopu
Praktický seminá? zam??ený na velmi efektivní techniku stoje na roukou, mechaniku t?la, anatomii v praxi a prevenci zran?ní p?i sportech jako je acroyoga, párová akrobacie, gymnastika apod. Na workshopu se nau?íme, jak se lze kreativn? rozcvi?ovat, jak vybudovat cit pro své vlastní t?lo, co je to vlastn? balanc a mnoho dalšího.

délka workshopu: 3 hodiny
první skupina: 10-13h
druhá skupina: 15-18h

cena: 700k? dosp?lí/ 500k? studenti
zde brzy p?idáme odkaz k zakoupení vstupenek

Lektor: Jan Jirák
Jan kombinuje elementy mimického herectví, pohybového divadla, nového cirkusu a tance. Disponuje tak naprosto originálním stylem performativního um?ní.
Jan Jirák má na sv?j v?k bohaté zkušenosti v oboru divadla a nového cirkusu. Skrze latinsko-americké tance se v mládí dostal ke Street Dance a pozd?ji pak k Break Dance, kterému se v?noval sedm let. Toto propojení akrobacie, tance a rytmu ho p?ivedlo k pohybovému divadlu, na n?jž se soust?edil b?hem Studentské akademie v rámci experimentální prostoru NoD pod vedením Adama Halaše Ph.D., která ho p?ipravila na pozd?ji úsp?šn? spln?né p?ijímací zkoušky katedry Nonverbálního divadla HAMU. P?i studiu na HAMU své dovednosti rozší?il o decrouxovu techniku mim corporel pe?liv? vyu?ovanou Radimem Vizvárym Ph.D., improviza?ní herectví pod taktovkou houslisty a herce Martina Zbrožka a clownerii vedenou Števem Capkem. Po dvou letech na HAMU se Jan rozhodl, že povýší svou úrove? akrobacie a za?al se velmi aktivn? zajímat o ekvilibristiku - konrétn? o Handbalancing. Tak se do této disciplíny zamiloval, že se ji rozhodl studovat. Po n?kolika m?sících byl p?ijat na Akademii moderního cirkusu v Kodani, kde v této dob? nastupuje do druhého ro?níku.

(Sunday) November 06, 2016

Handstand workshop s Janem Jirákem

Cooltour Ostrava ?erná louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

Lapae sn

Lapae sn
Moje dílna

See all information

Suggestion of event:

The Shadow Shows 2016 - Hall E...

The Shadow Shows 2016 - Hall Euronics
Sportovni hala Euronics

See all information