Korhan Futac & Kara Orkestra - Midnight Session

Korhan Futac & Kara Orkestra - Midnight Session Folder

(Saturday) November 12, 2016 - 23:59

Babylon - Bomontiada. Tarihi Bomonti Bira Fabrikas? Birahane Sokak No:1 Bomonti, ?i?li (Map)

81 people attended

Report event

DESCRIPTION

Korhan Futac?, karanl?k t?n?lar?, sert, enerjik performans? ve Kara Orkestra'yla 12 Kas?m gecesi Sophie Hunger’?n ard?ndan Midnight Session’da Babylon’da!

Korhan Futac? ve Kara Orkestra, organik ba?larla birbirine kenetlenmi? zengin orkestral dokuyu yarat?rken yüksek bilinçli bir makine gibi çal???yor, ?stanbul'un kendine has kaosunu ve delili?ini çok renkli müzikal bir hikayeye dönü?türüyor.

Korhan Futac? ve Kara Orkestra’n?n bu performans?nda perküsyonist ve besteci Michael Zerang da e?lik edecek.

Biletler Biletix ve Babylon Gi?e'de.

Tickets available on: http://www.biletix.com/etkinlik/TBB33/TURKIYE/tr

(Saturday) November 12, 2016

Korhan Futac & Kara Orkestra - Midnight Session

Babylon Bomontiada. Tarihi Bomonti Bira Fabrikas? Birahane Sokak No:1 Bomonti, ?i?li Istanbul, Turkey