FC Roma - dokumentární film

FC Roma - dokumentární film Folder

(Wednesday) November 02, 2016 - 19:00

Cooltour Ostrava - ?erná louka 3188 (Map)

10 people attended

Report event

DESCRIPTION

FC ROMA - dokumentární film ze sportovního prost?edí s plnokrevnými postavami a svébytnou výtvarnou tvá?í.

Minulou sezónu nastoupil do nejnižší ?eské fotbalové sout?že nový tým. FC Roma hraje okresní p?ebor a je složen p?evážn? z romských hrá??. V?tšina bílých soupe?? zápasy s FC Roma bojkotuje. Pro tým tak za?íná trochu zvláštní sezóna. N?kdy se hraje, n?kdy se nehraje, dop?edu není nic jisté a klub vyhrává v?tšinu zápas? kontuma?n?. I p?es složitou situaci ale neztrácejí fotbalisté FC Roma entuziasmus a s humorem sob? vlastním bojují jak na h?išti, tak mimo n?j. Branká? Patrik se tak z korby popelá?ského vozu podivuje nesmysl?m o zdravotní pé?i zdarma “pro cikány”, p?iznává se ze strachu z muslim? a diví se deseti milion?m ?ech?, kte?í mají vítr z cikán?. S postupující sezónou stoupá klub v tabulce klub výš a výš. N?kdy je to ale t?žší, než si p?edstavovali: ztrácejí se jim mí?e, hrá?i holdují marihuan?, fanoušci na n? pok?ikují, a? táhnou do práce. Poda?í se týmu FC Roma postoupit a p?esv?d?it okolí, že nejsou agresivní rvá?i, ale že si prost? jen cht?jí zahrát fotbal?

SCÉNÁ?, REŽIE: Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar

Ú?INKUJÍ: Pavel Horváth, Patrik Herák

KOPRODUCENT: HBO Europe – Tereza Polachová, Hanka Kastelicová

Tickets available on: https://goout.net/cs/listky/fc-roma/apt/?locality=2

(Wednesday) November 02, 2016

FC Roma - dokumentární film

Cooltour Ostrava ?erná louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

Mikuláská nadílka na Kraví...

Mikuláská nadílka na Kravín
Kravín Valašské Klobouky

See all information

Suggestion of event:

tpánská Jízda - Limuzína ...

 tpánská Jízda - Limuzína  Ondra Albrecht  Ergee  Edvance
Kravín Valašské Klobouky

See all information

Suggestion of event:

Snhovka na Kravín

Snhovka na Kravín
Kravín Valašské Klobouky

See all information