Nedlní vinyasa yoga s Lucií Formanovou

Nedlní vinyasa yoga s Lucií Formanovou Folder

(Sunday) November 13, 2016 - 17:30

Cooltour Ostrava - ?erná louka 3188 (Map)

5 people attended

Report event

DESCRIPTION

cena lekce: 150,- K?
rezervace: http://rezervace.moveostrava.cz

Vinyasa jóga je dynamické cvi?ení založené na spojení plynulého dechu s pozicemi. Cílem je vytvo?ení jednoty t?la, mysli a duše. B?hem dynamického cvi?ení, s cílem zpomalit dech a šet?it práci srdce, ?lov?k z?stává v n?kterých ásanách až na p?t nádech? a výdech?. Jednotlivé pozice jsou prokládány a spojovány krátkými vinyasami (sestavami), které rozproudí energii a zah?ejí organismus. Pak op?t dochází k zastavení v pozicích a jejich rozvíjení a procít?ní.
Hlavním cílem je pro?istit t?lo (zbavit je ne?istot, toxinu, usazenin a p?ebyte?ného tuku), protáhnout a posílit.

Na lekce je vhodné mít pohodlný od?v, který neomezuje v pohybu.

Lekce je otev?ena všem – od za?áte?ník? po zdatné jogíny.

Lektor: Lucie Formanová
S Yogou se poprvé setkala jako malá holka, když ji d?de?ek u?il stát na hlav?. Pozd?ji za?ala lézt po skalách a ?asem na slacklajn?. K Yoze se vrátila nejd?íve jako k form? stre?inku, zjistila ale, že ji vyhovuje a za?ala se jí aktivn? v?novat.
V?nuje se Vinyasa yoze ve stylu Jivamukti.

Tickets available on: http://rezervace.moveostrava.cz/

(Sunday) November 13, 2016

Nedlní vinyasa yoga s Lucií Formanovou

Cooltour Ostrava ?erná louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

Plstní - perky a talismany

Plstní - perky a talismany
Fibre Art

See all information

Suggestion of event:

ZRNÍ & Loten Namling /Tibet/ ...

ZRNÍ & Loten Namling /Tibet/ esko-tibetské turné 2016 / Olomouc
Jazz Tibet Club

See all information

Suggestion of event:

Progressive #25

Progressive #25
PARK.ART

See all information