Pletení bez jehlic - Cooltour

Pletení bez jehlic - Cooltour Folder

(Monday) October 31, 2016 - 17:00

Cooltour Ostrava - ?erná louka 3188 (Map)

3 people attended

Report event

DESCRIPTION

Pletení bez jehlic je zajímavá alternativa k b?žnému pletení. Plete se na kruzích r?zných pr?m?r?. P?ij?te si do Cooltouru vytvo?it dokonalou ?epici i bez sebemenší znalosti tradi?ního pletení.

Co vás ?eká v kurzu
V tomto kurzu se nau?íte plést trochu jinak, než je b?žné. Místo jehlic budeme používat pletací kruhy
Nau?íte se základní techniku pletení na kruhu, nahazování o?ek, pletení hladce (zdatn?jší mohou vyzkoušet plést i obrace) a zakon?ování ?epice. M?žete také vyzkoušet jednoduché vzorování v pruzích, nebo vylepšit hotovou ?epici t?eba bambulí ?i st?apci.

Pro zájemce budou k dispozici také pom?cky k zakoupení.
Kurz je vhodný pro dosp?lé a d?ti od 10 let.
K ú?asti na kurzu není t?eba žádná p?edchozí zkušenost.
lektor: Eliška Žilová Václavíková
Minimální po?et ú?astník?: 4
Maximální po?et ú?astník?: 10
Kurz trvá cca 4 hodiny
cena kurzu: 350,- K?
V cen? kurzu je zahrnuta práce lektora, veškerý pot?ebný materiál i pom?cky.
Své místo si zarezervujte na emailu [email protected]

T?ším se na vás
Eliška

Tickets available on: http://cooltourova.cz/program/pleteni-bez-jehlic-cepice/

(Monday) October 31, 2016

Pletení bez jehlic - Cooltour

Cooltour Ostrava ?erná louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

Delain Moonbathers Tour with E...

Delain Moonbathers Tour with Evergrey, Kobra and the Lotus
Masters of Rock Cafe

See all information

Suggestion of event:

Matamar SHOW Ondra Albrecht & ...

Matamar SHOW Ondra Albrecht & B-day Open Story
Kravín Valašské Klobouky

See all information

Suggestion of event:

Lapae sn

Lapae sn
Moje dílna

See all information

Suggestion of event:

Griffin House

Griffin House
Highline Ballroom

See all information