Holektiv: Study/ Jouni Ruuth:Nahka naama (work in progress)

Holektiv: Study/ Jouni Ruuth:Nahka naama (work in progress) Folder

(Thursday) January 19, 2017 - 19:00

Cooltour Ostrava - Černá louka 3188 (Map)

11 people attended

Report event

DESCRIPTION

STUDY
,,Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.'' (PLATÓN)

---FOR ENGLISH SCROLL DOWN---

Hartl a Hartlová definují emoci studu jako reakci na provinění či porušení normy nebo pravidla. Zimbardo a Hendersonová podávají výčet symptomů, kterými se stydlivé reakce projevují na fyziologické úrovni: zrychlený srdeční tep, sucho v ústech, pocení kůže. Stud má širší psychologickou bázi, v užším pojetí lze rozlišit stud sexuální, morální a sociální. Pro zážitek studu je podstatná konfrontace osobního nedostatku či neúspěchu se sociálním okolím; stud je spojen s vědomím veřejné ztráty kompetence, důvěry, ztrapněním se apod. Soukromý stud je vždy jen stud morální, stud za sebe sama.

Koncept, interpretace: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará
Hudba: JAK- Matěj Coufal & Julie Lupačová
Světelný design: L'non kostýmy: Barbora Procházková
Scéna: Anežka Kalivodová
Supervize: Tomáš Měcháček
Za podpory: MŠMT, HAMU, Nadace Život umělce, [email protected], DW7
Představení je v roce 2017 součástí projektu Nová síť.
Délka: 60minut Premiéra: 3.7.2016 v La Fabrice, Praha

NAHKA NAAMA
One – man cirkus orchestra s temnou atmosférou a černým humorem. V hlavní roli uvidíte především speciální dovednosti finského performera Jouniho Kalerva Ruutha. Jouni se divákům představí coby žonglér a bouřlivý bubeník, který umí hrát a zároveň žonglovat se dvěma, třemi anebo čtyřmi paličkami zároveň. Divákovi není vyprávěn příběh. Sleduje zdánlivý chaos jednotlivých scén, které jsou tvořeny silnými elementy plnými protikladů. Cirkusová čísla i jednotlivé scény nepřechází z jedné do druhé, ale plynule překračují své hranice a my můžeme pozorovat, jak se z cirkusu stává koncert, klauniáda a hlavně skvělý umělecký výkon.

Cena vstupenek:

150,- / 120,- student / 80,- studenti a pedagogové JKGO — v předprodeji
200,- / 160,- student / 80,- studenti a pedagogové JKGO — na místě

---ENGLISH---
“He who has no part in shame and justice shall be put to death, for he is a plague of the state.” (PLATO)

Hartl and Hartlová define the emotion of shame as a response to wrongdoing or violation of norms or rules. Zimbardo and Henderson give a list of physiological symptoms of a shy reaction: increased heart rate, dry mouth, sweating skin. Shame has a wider psychological basis, in a narrower conception we can distinguish sexual, moral, and social shame. For the experience of shame a confrontation between personal shortage or failure and social surroundings is important. Shame is connected with the knowledge of public loss of competence, confidence, public embarrassment etc. Private shame is always only moral shame, feeling ashamed of oneself.

Concept, interpretation: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará

Music: JAK- Matěj Coufal & Julie Lupačová

Lighting design: L’non

Costumes: Barbora Procházková

Scene: Anežka Kalivodová

Supervision: Tomáš Měcháček

With the support of: Ministry of Education, Youth and Sports; Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts (HAMU); Life of a Musician Foundation (Nadace Život umělce); [email protected]; DW7. Length: 60 minutes, premiere: 3rd July 2016 in La Fabrika, Prague, Nová síť

Performance is in 2017 a part of the project Nová síť.

STUDY / NAHKA NAAMA – Work in Progress

19.1.2017 / 19:00
Holektiv /Jouni Kalervo Ruuth
New scene
STUDY

“He who has no part in shame and justice shall be put to death, for he is a plague of the state.” (PLATO)

Hartl and Hartlová define the emotion of shame as a response to wrongdoing or violation of norms or rules. Zimbardo and Henderson give a list of physiological symptoms of a shy reaction: increased heart rate, dry mouth, sweating skin. Shame has a wider psychological basis, in a narrower conception we can distinguish sexual, moral, and social shame. For the experience of shame a confrontation between personal shortage or failure and social surroundings is important. Shame is connected with the knowledge of public loss of competence, confidence, public embarrassment etc. Private shame is always only moral shame, feeling ashamed of oneself.

Concept, interpretation: Andrea Vykysalá, Karolína Křížková, Eva Stará

Music: JAK- Matěj Coufal & Julie Lupačová

Lighting design: L’non

Costumes: Barbora Procházková

Scene: Anežka Kalivodová

Supervision: Tomáš Měcháček

With the support of: Ministry of Education, Youth and Sports; Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts (HAMU); Life of a Musician Foundation (Nadace Život umělce); [email protected]; DW7. Length: 60 minutes, premiere: 3rd July 2016 in La Fabrika, Prague, Nová síť

Performance is in 2017 a part of the project Nová síť.

20160310_9037NAHKA NAAMA

Dark atmousphere with dark humour one-man circus-orchestra. Dramaturgy is not telling a story. It is chaos and scenes are made strong by opposite. Very rare juggling and drumming at the same time is one Jouni´s special skills; playing drum solo and juggling with two, tree and four drumsticks same time.

The scenery is made from drums, bycicles and staff from those. All kinds of drumstands, pipes, wheels, leather and metal are the visual scenery. From this unliving material are made figures like animals. Little by little the game is going harder, soon he moves close the audience making them feel uncomftable but in the end he only wants good. Despite the chaos this is organic wholness. Circus is not put on figure or figure on circus, these are melted to each other fluently and naturaly. Circusnumbers are not performed on after an other, their boundaries are breaken and circus is moving to a music concert, clownery to performance. This is where Jouni is at his best.

Entrance:

150 CZK / 120 CZK students / 80 CZK students and teachers JKGO — advance sale via GoOut web
200 CZK / 160 CZK students / 80 CZK studenti and teachers JKGO — at door

Tickets available on: https://goout.net/cs/divadlo/study+nahka-naama/yaoqb/#"T":"2017-01-19T19:00:00"

(Thursday) January 19, 2017

Holektiv: Study/ Jouni Ruuth:Nahka naama (work in progress)

Cooltour Ostrava Černá louka 3188 Ostrava, Czech Republic

Suggestion of event:

Faktor Strachu live! otestuj ...

 Faktor Strachu live! otestuj hranice svých moností!
Kravín Valašské Klobouky

See all information

Suggestion of event:

Ozdoby a dárky z plsti

Ozdoby a dárky z plsti
Snoezelen Olomouc - multismysl...

See all information

Suggestion of event:

Lapae sn

Lapae sn
Moje dílna

See all information

Suggestion of event:

Oxxxymiron

Oxxxymiron
Спортивный комп...

See all information