Bread and Wine med De Naive @Klubben

Bread and Wine med De Naive @Klubben Folder

(Tuesday) March 21, 2017 - 19:00

Studentersamfundet i Trondhjem - Elgesetergate 1 (Map)

15 people attended

Report event

DESCRIPTION

Bread and Wine er en performance, en praksis og øvelse i hvordan å opptre i sosiale sammenkomster. De Naive består av dansekunstnerne Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig.

De Naive utforsker hvordan mennesket lar seg begrense av samfunnets normer og ironiserer rundt ideene om sosiale forventninger. Bread and Wine tar for seg affektfulle handlinger; handlinger en knapt kan kontrollere fordi de kommer av impulser. Disse repetitive og impulsive handlingene kan beskrives som ubevisste ritualer. I Bread and Wine forsøker De Naive å skape et sosialt ritual i form av et kurs. Et absurd kurs som utforsker hva som trigger disse impulsive handlingene, samtidig som de leter etter nye muligheter knyttet til kjente sosiale situasjoner.

-----------------------
Gratis inngang.

Arrangementet har aldersgrense 18 medlem/ikke-medlem.
Mer informasjon om inngang finner du her:
https://www.samfundet.no/billetter

Tickets available on: https://samfundet.no/arrangement/1013-bread-and-wine-med-de-naive

(Tuesday) March 21, 2017

Bread and Wine med De Naive @Klubben

Studentersamfundet i Trondhjem Elgesetergate 1 Trondheim, Norway

Suggestion of event:

Sound presents Thomas Jack - T...

Sound presents Thomas Jack - The Him
Sound Nightclub

See all information