Barren cont. budapest double quartet

Barren cont. budapest double quartet Folder

(Thursday) March 30, 2017 - 19:00

Tou Scene - Kvitsøygt 25 (Map)

4 people attended

Report event

DESCRIPTION

Arrangementet starter kl.19.00 og har fri éntre.

barren cont. budapest double quartet er (som navnet antyder) en videreføring av stykket Barren (2015), et samarbeid mellom stipendiat og komponist Johan Jutterström og koreograf Toby Kassell. Med dette stykket forsøker Jutterström og Kassell å fylle gapet mellom forståelsen av musikk og dans gjennom det interdisiplinære, men som fortsatt anerkjenner den iboende kunnskapen og enorme forståelsen av lyder i (vestlig) musikktradisjon og bevegelse i dansetradisjon.

barren cont. budapest double quartet er på dette tidspunktet et partitur. Et partitur som kun dikterer romlige og tidsmessige parametre. Dette rammeverket krever improvisasjon og en aktiv deltakelse fra utøverne som består av dans og musikkstudenter fra UiS, IMD. Sammen med elevene, vil Jutterström og Kassell konstruere en komposisjon som vises ved Tou Scene.

(barren cont. budapest double quartet er en del av Johan Jutterströms kunstnerisk forskningsprosjekt Ng revisited, på NARP, arrangert av UiS, IMD)

Etter forestillingen inviteres publikum til en åpen samtale med Jutterström, Kassell og utøverne.


barren cont. budapest double quartet is (as the name suggests) a continuation of the piece Barren (2015), a collaboration between artistic researcher and composer Johan Jutterström and choreographer Toby Kassell. With the piece Jutterström and Kassell attempts to close the gap of interpretation between music and dance, indeed reaching for interdisciplinary, but an interdisciplinarity that still recognizes the immanent knowledge and vast understanding of sounds in the (western) music tradition and movement in the dance tradition.

barren cont. budapest double quartet is but a score at this point. A score that only dictates spatial and temporal parameters. This disposition calls for improvisation and an active participation from the performers: dance and music students from UiS, IMD. Together with the students, Jutterström and Kassell will interpret the score for performance at Tou Scene.

(barren cont. budapest double quartet is part of Johan Jutterströms artistic research project Ng revisited, at NARP, hosted by UiS, IMD)

After the performance the audience is invited to an open discussion with Jutterström, Kassell and the performers.

Free entrance.

Photo: Ingeborg Zackariassen

Tickets available on: http://touscene.com/program/vis/9686

(Thursday) March 30, 2017

Barren cont. budapest double quartet

Tou Scene Kvitsøygt 25 Stavanger, Norway

Suggestion of event:

Dagfinn Lyngbø - [email protected]

Dagfinn Lyngbø - Supersmud@Stavanger konserthus, Zetlitz
Stavanger konserthus

See all information

Suggestion of event:

[email protected] konserthus, Zet...

Vamp@Stavanger konserthus, Zetlitz
Stavanger konserthus

See all information

Suggestion of event:

Julelerret

Julelerret
Tou Scene

See all information

Suggestion of event:

EshOne, Crix Saiz, Ill Kid + M...

EshOne, Crix Saiz, Ill Kid + More at Electronic Tuesdays
The Other Side

See all information