Cancelled: Diynamic Festival Istanbul 2016

Cancelled: Diynamic Festival Istanbul 2016 Folder

(Saturday) August 06, 2016 - 12:00

Babylon Kilyos - Plaj Yolu Caddesi (Map)

4.584 people attended

5.0/5 (1)

Report event

DESCRIPTION

?? EVENT CANCELLED ??

--ENG--

Dear supporters / followers of Diynamic Festival,

After long discussions and many meetings in this past week, we sadly have to inform you that we see ourselves obligated to cancel Diynamic Festival Istanbul, which was supposed to take place on Saturday, August 6th 2016 at Babylon Kilyos near Istanbul.

We tried as hard as we could to still make it happen, and even after the attacks on Atatürk Airport and the attempted coup, we and our partners at Diynamic Music were still standing behind the decision to make Diynamic Festival Istanbul happen.

But now, with the imposed state of emergency, the situation has changed. With this comes a great deal of uncertainty, which leaves us unable to take the necessary precautions to guarantee the well-being of everyone involved, because we simply can’t predict what kind of effect the state of emergency will have in the days and weeks to come. For this reason, we can no longer hold Diynamic Festival Istanbul with a clear conscience.

We are truly sorry about these news, because we initially felt that love, peace and nature go hand in hand with the music. Regrettably we fail to feel this way within these days.

Of course, all previously purchased presale tickets will be fully refunded ([email protected]).

We hope that next year everything will be back to normal, so we can make up for everything at Diynamic Festival 2017.

Love & Peace,

MATT Müzik Organizasyon A.?.

--TR--

Sevgili Diynamic Festival destekçileri ve takipçileri,

Geçti?imiz hafta boyunca süren uzun görü?meler ve yap?lan birçok toplant? sonras?nda üzülerek Diynamic Festival’in 2016 ?stanbul organizasyonunu iptal etmek zorunda kald???m?z? bildirmek istiyoruz.

Atatürk Havaliman?'nda gerçekle?en terör sald?r?s? ve sonras?nda geli?en darbe giri?imi bile gerek orta??m?z Diynamic Music gerekse bizleri Diynamic Festivali'nin gerçekle?tirilmesi hedefimizden vazgeçirmemi?ti.

Son geli?melerin akabinde ilan edilen ola?anüstü hal ise bütün planlar?m?z? de?i?tirdi. Ola?anüstü hal ile birlikte birçok belirsizlik de olu?tu. Bu belirsizlikler önümüzdeki günlere, haftalara nas?l etki edecek tahmin edememekteyiz. Festivalin tüm kat?l?mc?lar? için güvenli?in sa?lanmas? konusundaki endi?eler neticesinde Diynamic Festival ?stanbul'u gönül rahatl???yla gerçekle?tiremeyece?imiz gerçe?i ile yüzle?tik.

Ya?ad???m?z geli?meler bizi oldukça üzdü çünkü her zaman müzi?in sevgi, bar?? ve do?ayla içiçe oldu?unu dü?ündük. Ne yaz?k ki son günlerde bu dü?ünceleri sürdürmekte güçlük çekiyoruz.

Festival için sat?n alm?? oldu?unuz tüm biletlerin iadeleri TixBox taraf?ndan sa?lanacakt?r. Bir sorununuz olmas? durumunda TixBox’a [email protected] e-posta adresi üzerinden ula?abilirsiniz.

Emin olun Diynamic Festival 2017’de tüm bu ya?ad?klar?m?z?n ac?s?n? ç?kartaca??z.

Sevgi ve bar??la,

MATT Müzik Organizasyon A.?.

(Saturday) August 06, 2016

Cancelled: Diynamic Festival Istanbul 2016

Babylon Kilyos Plaj Yolu Caddesi Istanbul, Turkey

Suggestion of event:

Annulé - NAILS + FULL of HELL...

Annulé - NAILS + FULL of HELL, Paris Point Ephemere
Point Éphémère

See all information