BØRNS | Dopamine Tour 2016

BØRNS | Dopamine Tour 2016 Folder

(Thursday) August 18, 2016 - 19:00

PIANO.LT Vasaros Terasa - Trak? g. 9/1 ( Pranciškon? r?m? kiemas) (Map)

330 people attended

5.0/5 (1)

Report event

DESCRIPTION

Tolyn žvelgianti muzikos agent?ra 8 Days A Week dirba ne žodžiais, o darbais ir šiandien skelbia pirm?j? vasaros rengin? be stogo. Uhu! Rugpj??io 18 d. ? PIANO.LT Vasaros Terasa ir Pranciškon? vienuolyno kiem? Vilniuje užsuks ši? met? JAV festivalio Coachella žvaigžd?, Taylor Swift numyl?tiniai ir amerikie?i? dream pop viltis grup? BØRNS.

Jei „BØRNS” vardas jums per klaid? naujiena, dabar pats metas su jais susipažinti. Garretto Bornso aka „BØRNS” pavadinim? privalome d?ti ? kabutes – k?ryboje jis vienas, scenoje – penkiese. Neapsigauk d?l perbrauktos O raid?s ir skandinaviško grup?s pavadinimo, kuris dan? kalboje reiškia „vaikas“ – užtikrintas širdži? daužytojas yra 100 % amerikietis ir toks iki kaul? smegen?.

Savaip jaunas ir savaip žavus Garrettas Bornsas – daug talent? ir charizmos savyje talpinantis k?r?jas. Jau kuris laikas j? steb?jome. Daug žmoni? vis dar mano, kad „BØRNS” frontmeno balsas yra lyg moters. Jis neturi n? vieno šiurkštaus bruožo ir atrodo tikrai ?domus personažas, kur? b?tina pamatyti gyvai. Ši? dien? roko žvaigžd?, kurio m?gstamiausia vis? laik? grup? - Bee Gees. Jis turi begalin? meil? muzikai ir savo pasiekim? visiškai nesureikšmina.

Faktai, kad jis vaikyst?je buvo profesionalus magas, augo vegetar? šeimoje ir kur? laik? gyveno namuose, kurie buvo ?rengti tiesiog medyje, mus nupirko maždaug per 5 minutes. Dar prid?kite triuškinant? falcet?, puik? ?vaizd?, savit? skambes?, Kalifornijos dvasi?, didži?j? festivali? skalp? ir tikrai gero dream pop tradicijas.

Atrodo, kad 2016-ieji bus, o gal jau ir yra, „BØRNS” metai. Pastaruoju metu jiems labai sekasi. Grup?s vardas šiandien rašomas riebiausiomis raid?mis, nors j? lyderiui dar tik 24-eri. Debiutin? album? pristatantis pasaulinis turas, kvietimai „apšildyti“ Mumford and Sons ir The Lumineers ar surengti pasirodym? viename didžiausi? festivali? Glastonbury Festival (official) dar šiais metais nieko nenustebino. Š? vard? trimituoja interneto gigantai, svarbiausios radijo stotys, ?takingi muzikos tinklaraš?iai ir valstij? televizijos. Britney Spears vadybininkas kart? j? specialiai atsiskraidino ? Los Andžel? vien tam, kad su juo susipažint?. J? rengia pats Gucci k?rybos direktorius. Net Vogue apie j? nuolat rašo – ne daug ger? indie pop artist? gali tuo pasigirti. Ar tiesa?

„BØRNS” pakako vieno singlo „10,000 Emerald Pools” ir solidus kontraktas su leidykla, kuri globoja Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, The 1975, Tame Impala, Imagine Dragons ir daugel? kit? esam? geriausi?, atsid?r? ant Garretto Bornso stalo. Debiutinis 11 k?rini? „BØRNS” albumas „Dopamine“, kur? pra?jusi? met? ruden? ir išleido ši didžiul? leidykla, yra kažkas tokio. Tai albumas, prie kurio norisi gr?žti ir gr?žti. An? dešimtme?i? skambesys ir toks puikus jo pritaikymas šiandien, ypatinga k?rini? strukt?ra ir d?mesio vertos melodijos yra geriausi dalykai, kurie nutiko su „BØRNS” psichodelika. ?domu tai, kad vis? š? album? Garrettas Bornsas suk?r? be leidybin?s kompanijos pagalbos. ?rašuose jam talkino jo bi?iulis ir pripažintas prodiuseris Tommy'as Englishas. Kai kurie kritikai jam jau dabar pranašauja superžvaigžd?s ateit?, o ?tempta „BØRNS” dienotvark? šiais metais tuoj nebetur?s laisv? dat?. Didžiuojam?s, jog Vilnius pa?iame „BØRNS” žyd?jime buvo ?trauktas ? š? pasaulin? koncert? tur?.

Nuostabi? garban? savininkas visai ne naujokas muzikoje. Jis taip pat puikus multi-instrumentalistas. Kai Garrettui Bornsui buvo 10 met?, t?vai jam nupirko pirm?j? b?gn? komplekt?. Tuo metu jis labai nor?jo tapti b?gnininku ir ši? savo aistr? derino su magija gimtajame Mi?igane. Viename video interviu jis prisipažino, kad dabar yra ?vald?s praktiškai visus muzikos instrumentus, o pats brangiausias iš j? – ukul?l?.

K? tik su Calvin Harris oficialiai išsiskyrusi Taylor Swift smarkiai prisid?jo prie „BØRNS” s?km?s. Pop muzikos superžvaigžd? savo socialiniame tinkle „Twitter“ grup?s „BØRNS” hit? „Electric Love“ pavadino ši? dien? klasika ir už š? atradim? tur?t? b?ti d?kinga savo motinai. Ši? žinut? savo naujien? sraute pasigavo daugiau nei 89 milijonai jos ištikim? gerb?j? internete ir tuo patys ?sitikino. Mums beliko tik pritarti. Šis „BØRNS” meil?s himnas pelnytai skamba visur ir visuose žemynuose. Chrysler, Samsung Mobile, Hulu, Netflix, H&M ir kiti pasauliniai prek?s ženklai „BØRNS” muzika naudoja savo reklamose, nors jie ? muzikos pasaulio elit? ?siverž? tik prieš kelis metus. Šios vasaros garso takelis „Electric Love“ skamba mados nam? Victoria's Secret pristatyme, kitas „BØRNS” ?rašas „Fool“ - FIFA 2016 žaidimo garso takelyje.

Nedaug Vilniaus senamiestyje geriems koncertams vasar? tinkam? viet? - „Piano.lt“ terasa Trak? gatv?je vis dar nenusibodusi erdv? ir viena iš t? keli?. Šie vienuoli? r?mai šoka ir dainuoja ne kasdien. Tvirtai manom, kad šis didingas kiemas vieninteliam „BØRNS” pasirodymui Baltijos šalyse – pats tas. Tod?l eilin? kart? rekomenduojam nieko neplanuoti t? ketvirtadienio vakar?. Vietinis lietuvai?i? palaikymas taip pat jau strateguojamas ir apie j? bus pranešta liepos pabaigoje.

Belieka laikyti špygas už ger? or? ir planuoti dar vien? pažint? su nauja muzikos pasaulio žvaigžde. Sexy pasirodymas su geru garsu nusimato. Meil? be ?sipareigojim?, taika ir karštis bei visa kita, ko reikia pasisl?pti nuo realyb?s. Garantuojame, bare tikrai pritr?ks ledo. Vilnius ir miesto sve?iai dainuos kartu su „BØRNS”. Mes jums sakome fakt? ir prašome pasitik?ti. Po šio koncerto gal?sit tvirtinti, kad tai buvo geriausia vasara ever.

„BØRNS” viešnag? Vilniuje pristato muzikos agent?ra „8 Days A Week”, kuri jau jums atvež? SOHN, Rhye, Tricky, Jaakko Eino Kalevi, J.Views ir visai neseniai m?siški? širdis sudraskius? brit? grynuol? Benjamin Clementine. Tavo kelialapis ? „BØRNS“ laisv?s ir meil?s seans? guli Biliet?Pasaulis. Ateik, pafestivalinti!

www.bornsmusic.com
www.facebook.com/bornsmusic
http://instagram.com/bornsmusic
http://twitter.com/bornsmusic

Tickets available on: http://www.bilietupasaulis.lt/lit/bilietai/koncertai/brns--dopamine-tour-2016-190541/

(Thursday) August 18, 2016

BØRNS | Dopamine Tour 2016

PIANO.LT Vasaros Terasa Trak? g. 9/1 ( Pranciškon? r?m? kiemas) Vilnius, Lithuania

Suggestion of event:

Granatos Live

Granatos Live
GRANATOS LIVE

See all information